O Zielonogórskim Forum Organizacji Pozarządowych

Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych to spotkanie organizacji pozarządowych, osób pracujących w trzecim sektorze, wolontariuszy, grup nieformalnych czy działaczy społecznych, które jest okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów zielonogórskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

Forum odbędzie się 22 września 2018 r. w godz. 10.00 – 16.00 w siedzibie Fundacji Oświaty i Kultury w Zielonej Górze (ul. Sienkiewicza 36 – siedziba Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn)

Na Forum zostaną zaprezentowane ważne dla organizacji pozarządowych, ich rozwoju, aspekty w czterech blokach, obejmujące:

I Blok – prezentacje m.in. na temat: Program współpracy miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi, Inicjatywa Lokalna, Zielona Pozarządowa, ekonomia społeczna, dobre praktyki organizacji

II Blok – debaty, praca w grupach (rozmowa m.in. nt. polityki senioralnej, młodzieży, osób niepełnosprawnych, aktywności mieszkańców)

III Blok – warsztaty, praca w grupach (warsztaty specjalistycznej m.in. nt. RODO, Wolontariat, Kreowanie wizerunku organizacji, Finansowanie organizacji/Ekonomia społeczna).

IV Blok – podsumowanie całego spotkania i opisanie wniosków.

Podczas Forum zostaną wyciągnięte wnioski obejmujące potrzeby i oczekiwania, jakie są niezbędne dla rozwoju organizacji pozarządowych i różnych grup społecznych oraz propozycje do programu współpracy miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi.

Forum – to też okazja dla integrowania III sektora, wzajemnej inspiracji, wymiany kontaktów, doświadczeń, możliwości pomiędzy organizacjami.

Podczas Forum przedstawiciele organizacji pozarządowych dowiedzą się o najbliższych spotkaniach, warsztatach i szkoleniach, skierowanych do III sektora oraz otrzymają przydatne materiały informacyjne.