Program Zielonogórskiego Forum Organizacji Pozarządowych 2018

Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych 2018 – 22.09.2018 r.

Europejska Fundacja Oświaty i Kultury ul. Sienkiewicza 36 – siedziba Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn

9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Oficjalne otwarcie i powitanie uczestników
10.05 Sesja plenarna – wystąpienia:

 • Program współpracy miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. – Monika Jakubowska (Urząd Miasta Zielona Góra)
 • Inicjatywa lokalna – narzędzie współpracy z mieszkańcami – Adam Szulczewski (OWES Zielona Góra)
 • Zielona Pozarządowa – razem możemy więcej! – Irina Brovko (Fundacja LYADA)
 • A może ekonomia społeczna? – Agnieszka Sułtanowska (OWES Zielona Góra)
 • Dobre praktyki aktywności społeczności lokalnych – dr Agnieszka Opalińska

11.45 Przerwa kawowa

12.00 Panele dyskusyjne: (cztery sesje odbywają się równolegle)

 1. Młodzież – Młodzieżowa Rada Miasta
 2. Niepełnosprawni – Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
 3. Seniorzy – Ruch Miejski Zielona Góra
 4. Jak wspierać społeczności lokalne? – dr Agnieszka Opalińska

13.30 Przerwa kawowa

14.00 Sesje warsztatowe: (cztery sesje odbywają się równolegle)

 1. Wolontariat w organizacjach pozarządowych – Katarzyna Michałek (Stowarzyszenie POLITES ze Szczecina)
 2. Źródła finansowania w ekonomii społecznej – A. Sułtanowska, A. Szulczewski (OWES Zielona Góra)
 3. “RODO w NGO” praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych – radca prawny Anna Giercarz (Kancelaria Prawna Anna Giercarz)
 4. Google Internetowe Rewolucje dla organizacji pozarządowych – Anna Nowak doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje

16.00 Podsumowanie Zielonogórskiego Forum Organizacji Pozarządowych 2018